CAM KẾT BẢO MẬT

Một trong những tài sản quan trọng nhất của Tập đoàn SCG và các công ty thành viên (trong tài liệu này gọi chung là "SCG") là sự tín nhiệm và tin tưởng vào việc quản lý thông tin một cách đúng đắn. Ứng viên và ứng viên tiềm năng yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin của họ một cách chính xác, tránh việc sử dụng không phù hợp và sai sót, không bị lấy cắp và không tiết lộ những thông tin không được phép. Chúng tôi bảo vệ sự an toàn của thông tin ứng viên và ứng viên tiềm năng bằng cách tuân thủ Quy Định (Bảo Mật) Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân, và tất cả các văn bản pháp luật có liên quan ở nước sở tại, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với các chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật.

Cam kết này nêu rõ lý do vì sao phải thu thập thông tin cá nhân của ứng viên, chúng được sử dụng như thế nào, có thể chuyển cho ai, làm cách nào để truy cập, xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình, cũng như các chính sách của chúng tôi trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp và việc sử dụng các công cụ tìm kiếm xử lý dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web này, ứng viên được xem là đã đồng ý và đang chấp nhận những ứng dụng và chính sách trong bản cam kết bảo mật này. Nếu ứng viên không đồng ý với bất kỳ ứng dụng hoặc chính sách nào trong bản cam kết này, xin vui lòng không sử dụng trang web này để gửi thông tin cá nhân cho SCG.

Trang web này chỉ dành cho mục đích tuyển dụng của SCG. Dù chúng tôi luôn sử dụng những công cụ phù hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này, SCG không đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do sai lệch hoặc bỏ sót. Nếu không có sự đồng ý trước của SCG, các thông tin trên trang web này không được phép sao chép (trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân) hoặc chuyển tiếp.

SCG có trách nhiệm khi thu thập, lưu giữ, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin cá nhân từ ứng viên là tự nguyện. Ứng viên có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin được yêu cầu. Nhưng việc thiếu thông tin có thể sẽ làm cản trở khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các thông tin tuyển dụng phù hợp cho ứng viên. SCG sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào qua trang web này trừ khi và cho đến khi ứng viên đăng ký làm thành viên, hoặc gửi thông tin cá nhân cho mục đích xin việc.

Mặc dù chúng tôi có những biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi ứng viên sử dụng trang web, tuy nhiên Internet là một hệ thống mở và và không hệ thống trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối, bất kỳ hệ thống nào cũng có thể bị lỗi bởi con người hoặc hoạt động. Khi ứng viên nhận thấy, nghi ngờ hoặc biết được thông tin cá nhân của ứng viên bị sửa đổi, sử dụng hay chiếm đoạt trái phép bởi một bên thứ ba để đăng nhập vào trang web hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với SCG (theo các thông tin được cung cấp bên dưới) để được hỗ trợ xử lý.

Trang web này, và các diễn đàn truyền thông xã hội của chúng tôi không dành cho các cá nhân ở những quốc gia mà chúng tôi có giới hạn cung cấp thông tin hoặc hạn chế sử dụng các diễn đàn truyền thông xã hội. Nếu ứng viên thuộc phạm vi này, vui lòng tự nhận định về tình trạng bị hạn chế của mình, đồng thời tham khảo các nội dung bị giới hạn, và SCG không chịu trách nhiệm trong vấn đề này.

Chúng tôi thu thập dữ liệu như thế nào.

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu giữ bất kỳ thông tin nào do ứng viên cung cấp qua trang web của chúng tôi, hoặc qua các kênh khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập một cách hợp pháp thông tin cá nhân hoặc không cá nhân của ứng viên từ các công ty trực thuộc, các đối tác kinh doanh và từ nguồn thông tin của các bên thứ ba độc lập. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin về máy tính của ứng viên hoặc các thiết bị khác được sử dụng khi ứng viên truy cập trang web này.

Nếu ứng viên sử dụng bất kỳ một tính năng truyền thông xã hội hoặc một diễn đàn nào, hoặc trên trang web của chúng tôi, một ứng dụng do chúng tôi cung cấp, hoặc thông qua một nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin của ứng viên thông qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội theo chính sách của họ. Khi sử dụng một tính năng phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin mà ứng viên đã chọn sẵn và đưa vào hồ sơ hoặc tài khoản của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên của ứng viên, giới tính, ngày sinh nhật, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, địa điểm, v.v. Việc truy cập của chúng tôi vào thông tin này có thể bị hạn chế hoặc bị chặn do các thiết lập riêng tư của ứng viên với nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội liên quan.

Vì sao chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân của ứng viên và những dữ liệu này được sử dụng như thế nào?

Dữ liệu thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau:

 • Xử lý, quản lý, áp dụng và thực hiện các yêu cầu hoặc hành động liên quan đến tuyển dụng được cung cấp qua các mẫu biểu có sẵn trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ chứng từ nào khác mà ứng viên gửi cho chúng tôi;
 • Thiết kế mới hoặc nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ hiện có do chúng tôi cung cấp;
 • Giao tiếp với ứng viên bao gồm việc gửi cho ứng viên thông tin liên quan đến các tài khoản mà ứng viên có tại công ty chúng tôi hoặc những thay đổi đối với cam kết bảo mật này;
 • Cho mục đích nối kết dữ liệu, hoạt động trong nội bộ và quản lý hành chính;
 • Hỗ trợ trong việc thực thi pháp luật, điều tra của công an hoặc các cấp chính quyền hoặc cơ quan pháp lý và đáp ứng các yêu cầu được quy định bởi luật pháp và các quy định hiện hành hoặc các nghĩa vụ khác đã cam kết với các cơ quan này;
 • Điều chỉnh theo yêu cầu cá nhân việc hiển thị trang web này của chúng tôi, cung cấp các đề xuất về sản phẩm thích hợp và cung cấp quảng cáo trọng điểm trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các kênh khác;
 • Mục đích khác như đã thông báo tại thời điểm thu thập thông tin; và
 • Mục đích khác liên quan trực tiếp đến những mục đích nói trên.

Thông qua việc cung cấp thông tin cá nhân, ứng viên đồng ý rằng SCG có thể lưu giữ và cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân của ứng viên mà SCG đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba đến khi nào còn cần thiết, để thực hiện (các) mục đích mà thông tin được thu thập và bảo đảm tuân thủ luật pháp cũng như các quy định hiện hành. SCG áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm ngăn chặn việc truy cập ngẫu nhiên hoặc trái phép, xử lý, tẩy xoá, thất thoát hoặc sử dụng bao gồm hạn chế tiếp cận trực tiếp vào dữ liệu trong hệ thống của SCG và mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi chuyển tải dữ liệu. Các bước phù hợp sẽ được thực hiện để xóa hoặc hủy những thông tin khi không còn cần thiết cho mục đích nói trên.

Về chính sách của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân của ứng viên cho các mục đích tuyển dụng và quảng cáo tuyển dụng, vui lòng xem phần "Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tuyển Dụng và Quảng Cáo Tuyển Dụng".

Dữ liệu thông tin cá nhân của ứng viên sẽ được cung cấp cho ai?

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nhưng có thể, nếu pháp luật cho phép và nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoặc một mục đích liên quan trực tiếp đến mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân đó cho các bên sau đây (về chính sách của chúng tôi đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân của ứng viên cho mục đích tuyển dụng và tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Tuyển Dụng và Quảng Cáo Tuyển Dụng"):

 • Người được ủy quyền làm đại lý của SCG liên quan đến việc phân phối các sản phẩm và dịch vụ do SCG cung cấp;
 • Đại lý, nhà thầu hoặc bên thứ ba (trong nội bộ hoặc bên ngoài SCG) có nhu cầu tuyển dụng.
 • Đại lý, nhà thầu hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài SCG) bao gồm các công ty hỗ trợ cung cấp dịch vụ của SCG.
 • Các công ty khác hỗ trợ thu thập thông tin hoặc giao tiếp với ứng viên, ví dụ như các công ty nghiên cứu và các tổ chức đánh giá xếp hạng, nhằm nâng cao dịch vụ do chúng tôi cung cấp; và
 • Các cấp chính quyền hoặc cơ quan pháp lý hoặc bất kỳ tổ chức nào mà công ty SCG phải tiết lộ thông tin: (a) theo yêu cầu pháp lý và /hoặc nghĩa vụ quy định bởi một quốc gia được áp dụng cho công ty SCG đó; hoặc (b) theo một thỏa thuận giữa công ty SCG với chính phủ, cơ quan pháp lý hoặc tổ chức khác.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sẽ mua lại một doanh nghiệp hoặc bán đi một hoặc một số công ty của mình (hoặc cổ phần từ các công ty này) và nếu luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của ứng viên có thể sẽ được chuyển giao hoặc tiết lộ như là một phần trong việc mua bán hoặc kế hoạch mua bán. Trường hợp chúng tôi mua lại một doanh nghiệp, dữ liệu thông tin cá nhân được tiếp nhận cùng với doanh nghiệp đó sẽ được xử lý theo bản cam kết bảo mật này, nếu khả thi và được phép thực hiện.

Nếu luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của ứng viên sẽ được cung cấp cho các đối tác, công ty thành viên của SCG nêu trên, có thể có trụ sở ở Việt Nam hoặc ngoài Việt Nam. Thông tin của ứng viên có thể được gửi đi, lưu giữ, và xử lý ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà SCG có trụ sở, hoặc ở quốc gia mà nhà thầu bên thứ ba có trụ sở hoặc từ quốc gia mà nhà thầu bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình hoặc sử dụng dịch vụ, trang web, hoặc các ứng dụng của chúng tôi, ứng viên đồng ý với việc chuyển các thông tin này ra khỏi quốc gia của mình đến các công cụ xử lý của chúng tôi hoặc gửi đến các bên thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ thông tin như đã nêu trên.

Quyền Truy Cập Vào Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân

Ứng viên có quyền:

 • Thẩm tra xem SCG có lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của ứng viên hay không và truy cập vào các thông tin này;
 • Yêu cầu SCG điều chỉnh những thông tin cá nhân không chính xác của ứng viên; và
 • Tìm hiểu về các chính sách của SCG và các quy trình liên quan đến dữ liệu cá nhân.

Tất cả các yêu cầu truy cập, hiệu chỉnh, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng hoặc yêu cầu khác liên quan đến thông tin cá nhân của ứng viên nên gửi đến:

   Chuyên viên nhân sự (Mr.Phạm Nguyễn Thanh Liêm)

   Công Ty TNHH SCG Việt Nam

   Tầng 10, Tòa nhà An Phú Plaza,

   117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 03, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

SCG có quyền yêu cầu thanh toán các chi phí liên quan trực tiếp và cần thiết cho việc thực hiện các yêu cầu này.

Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tuyển Dụng và Quảng Cáo Tuyển Dụng

Bên cạnh mục đích như đã nói ở trên, nếu pháp luật cho phép, SCG có thể sẽ sử dụng tên và thông tin liên lạc của ứng viên cho mục đích tuyển dụng và quảng cáo tuyển dụng bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi thông tin liên quan đến việc tuyển dụng của SCG. Đối với mục đích tuyển dụng trực tiếp, nếp pháp luật cho phép, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của ứng viên đến các bên cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài SCG) và trung tâm gọi điện thoại đến ứng viên, quảng cáo tuyển dụng hoặc dịch vụ nghiên cứu khảo sát để họ có thể gửi cho ứng viên thông tin tuyển dụng do họ cung cấp (thông tin này có thể gửi đến ứng viên qua bưu điện, thư điện tử hoặc bằng các phương tiện khác). Nếu pháp luật cho phép, để bổ sung thông tin chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của ứng viên đến các bên cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài SCG). Trước khi sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân của ứng viên cho các mục đích và cho người nhận nêu cụ thể trong phần này, do pháp luật yêu cầu chúng tôi có thể lấy xác nhận đồng ý từ ứng viên (bằng cách xác nhận trước khi cung cấp thông tin), và trong trường hợp như vậy, chỉ sau khi nhận được sự xác nhận đồng ý này, chúng tôi mới sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của ứng viên cho mục đích tuyển dụng hoặc quảng cáo tuyển dụng

Các loại dữ liệu thông tin cá nhân mà SCG sử dụng và cung cấp cho mục đích tuyển dụng trực tiếp như đã nêu bao gồm họ tên và chi tiết liên hệ, mặc dù chúng tôi cũng có thể có thêm các thông tin khác.

Nếu được yêu cầu xác nhận đồng ý, và ứng viên đã cung cấp sự xác nhận, sau đó ứng viên vẫn có thể rút lại việc đồng ý cho SCG sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của ứng viên nhằm mục đích tuyển dụng trực tiếp, trong trường hợp đó SCG sẽ ngưng không sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó cho mục đích tuyển dụng trực tiếp.

Trường hợp ứng viên đã xác nhận và muốn rút lại ý kiến này, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ đã nêu trong mục “Quyền Truy Cập Vào Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân”. Xin vui lòng ghi chi tiết các thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu trong thông báo từ chối này.

Sử Dụng Các Công Cụ Xử Lý Dữ Liệu

Công cụ xử lý dữ liệu là công cụ dò tìm duy nhất trên máy tính của ứng viên hoặc trên các thiết bị khác thông qua một máy chủ của trang web, có chứa những thông tin mà về sau có thể đọc được từ máy chủ đã cung cấp cho ứng viên công cụ này. SCG có thể sử dụng nhiều công cụ xử lý trên các trang web khác nhau do chúng tôi quản lý. Thông tin được thu thập (bao gồm nhưng không hạn chế: địa chỉ IP của ứng viên, (và tên domain), phần mềm lướt web, các loại và cấu hình của công cụ lướt web của ứng viên, các thiết lập về ngôn ngữ, vị trí địa lý, hệ điều hành, trang web tham khảo, các trang web và nội dung đã xem, cùng với thời gian truy cập) dùng để tổng hợp thống kê số lượt người truy cập và tham khảo trang web của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi hiểu là chúng tôi cần thay đổi trải nghiệm của ứng viên như thế nào trên trang web này. Những thông tin đó được thu thập ẩn danh và ứng viên không thể biết được. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này cho việc nâng cấp và điều chỉnh trang web. Các công cụ xử lý này cũng có thể làm cho trang web của chúng tôi ghi nhận lại phần truy cập của ứng viên cũng như các thứ tự ưu tiên, đồng thời điều chỉnh trang web cho phù hợp với nhu cầu của ứng viên. Các công cụ xử lý dữ liệu cho mục đích quảng cáo cho phép chúng tôi cung cấp những mẫu quảng cáo trên các trang web của mình phù hợp hơn, ví dụ như bằng việc chọn mẫu quảng cáo dựa vào sự quan tâm dành cho ứng viên, hoặc chặn lại các mẫu quảng cáo có cùng nội dung liên tục gửi đến ứng viên.

Hầu hết những công cụ lướt web được thiết kế trước tiên là chấp nhận các công cụ xử lý dữ liệu. Nếu không muốn tiếp nhận các công cụ này ứng viên có thể tạm khóa các công cụ này khi thiết lập công cụ lướt web của mình. Tuy nhiên, ứng viên sẽ không được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi từ các trang web của chúng tôi cũng như một số chức năng có thể hoạt động không chính xác.

Kết Nối Bên Ngoài

Nếu bất kỳ phần nào của trang web này có chứa các đường dẫn kết nối với trang web khác, những trang đó có thể không chịu sự quản lý của bản cam kết bảo mật này. ứng viên nên kiểm tra phần cam kết bảo mật trên các trang web đó để hiểu rõ về chính sách của họ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân.

Sửa Đổi Bổ Sung Bản Cam Kết Bảo Mật Này

Bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo, SCG có quyền bổ sung thêm, thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh bản cam kết bảo mật này. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách về dữ liệu thông tin cá nhân, những thay đổi này sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi để ứng viên luôn được cập nhật về thông tin mà chúng tôi thu thập, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu này như thế nào và thông tin này được tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Những thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay khi cập nhật trên trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng ứng viên đã đọc, hiểu và chấp nhận bản cam kết bảo mật đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Thông Tin Bổ Sung

Nếu ứng viên có thắc mắc liên quan đến bất kỳ phần nào của bản cam kết bảo mật này hoặc muốn biết thêm thông tin về việc thực hiện bảo mật thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết như đã cung cấp ở trên.