Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thanks for your interesting to SCG's career opportunities. By click to below button - "Accept" - you confirm your consent to let SCG's subsidiaries use your contributed informations in order to serve for SCG's recruitment purpose.
Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-  Bảo trì, lắp ráp, cài đặt máy tính PC, Laptop/ Maintain, assemble and install PC and Laptop computers.
- Xử lý và hỗ trợ người dùng máy in Phun, Kim , Laser. Biết tháo lắp sửa chữa máy in Laser/ Handling and supporting users of spray, needle and Laser printers. Know how to disassemble and repair Laser printers
- Hỗ trợ cho người dùng/Support for users
- Quản trị/hỗ trợ phần mềm Bravo/Bravo software administration/support
- Hỗ trợ người dùng xử lý lỗi và cài đặt cho người dùng/ Support users to handle errors and install for user
- Quản trị mạng LAN/LAN network administration
- Có kiến thức mạng căn bản/ Have basic network knowledge
- Phát triển phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh công ty do Trưởng Phòng IT giao: C#/ Software development for company production and business assigned by IT Manager: C#
- Truy vấn dữ liệu theo yêu cầu của các Phòng, và Trưởng Phòng IT giao/ Query data at the request of the Departments, and assigned by the Manager of IT Department

Job Requirement

Yêu cầu cấp độ Chuyên viên chính thức/Job requirements:
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Hệ thống thông tin, phần mềm, khoa học máy tính/University graduate majoring: Information systems, software, computer science
- Biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình, ưu tiên C#, đã tự mình  lập trình được 1 phần mềm về quản lý (ưu tiền về sản xuất)/Know at least 1 programming language, preferably C#, have programmed 1 management software(production priority)
- Thành thạo quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle/ Proficient in SQL Server, Oracle database administration.
- Ưu tiên đã làm công ty sản xuất 1 năm, biết bảo trì máy tính, mạng căn bản/Preferably have worked in a manufacturing company for 1 year, know basic computer and network maintenance
- Kỹ quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp tốt/Good time management and communication skills
- Tiếng Anh giao tiếp/Can use English at work
- Tư duy logic tốt/ Good logical thinking

Yêu cầu cấp độ chuyên viên học việc để đào tạo thành Chuyên viên chính thức/ Specialist Apprentice level requirements
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Hệ thống thông tin, phần mềm, khoa học máy tính/ University graduate majoring: Information systems, software, computer science
- Biết về ngôn ngữ lập trình C#/ Knowledge of C# programming language
- Biết cơ bản về một hệ quản trị CSDL bất kỳ / Knowledge about basic any  database administration
- Biết về cấu trúc máy tính, máy in/ Knowledge of computer structure, printers
- Tiếng Anh giao tiếp/Can use English at work
- Tư duy logic tốt/ Good logical thinking.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc chưa kinh nghiệm và được đào tạo/ Accepting fresh graduates or inexperienced and trained.

Chế độ phúc lợi:

- Thưởng quý, tháng 13
- Thưởng tết Âm Lịch, tết Dương Lịch, lễ 30/4, lễ 2/9
- Du lịch hàng năm
- Tham gia BHTN 24/7 khi ký HĐLĐ chính thức
- Quà vào các dịp lễ tết
- Đóng bảo BHXH theo luật định
- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn

Địa chỉ làm việc:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Đường 7, KCN Biên Hòa I, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Email: nhivtt@sovi.com.vn   Tel: 0355 114 689 (Mrs.Nhi)

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.