Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thanks for your interesting to SCG's career opportunities. By click to below button - "Accept" - you confirm your consent to let SCG's subsidiaries use your contributed informations in order to serve for SCG's recruitment purpose.
Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

+ Xác định các mối nguy, đánh giá rủi ro, thực hiện các biện pháp để loại bỏ hoặc kiểm soát mối nguy, rủi ro.

+ Thiết lập, duy trì và hướng dẫn các chính sách và thủ tục về an toàn & môi trường.

+ Nhắc nhở và đôn đốc các bộ phận liên quan tuân thủ các quy trình, hướng dẫn công việc, quy định… trong hệ thống.

+ Điều tra và hoàn tất quy trình đóng tất cả các Báo cáo Điều tra Sự cố.

+ Tạo tài liệu huấn luyện an toàn và huấn luyện công nhân mới, huấn luyện định kỳ

+ Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ, lập kế hoạch hành động khắc phục - phòng ngừa và theo dõi.

+ Chịu trách nhiệm giao hàng PPE, giám sát và đảm bảo tất cả nhân viên đều mặc PPE phù hợp.

+ Đảm bảo cơ sở vật chất và quy trình làm việc phù hợp với các quy định về an toàn, vệ sinh và sức khỏe theo quy định của pháp luật.

+ Nâng cao nhận thức của quản lý và nhân viên về các trách nhiệm và giải trình an toàn

+ Thực hiện các công việc khác liên quan đến công việc theo yêu cầu được phân công.

Job Requirement

+ Tốt nghiệp cao đằng/trung cấp chuyên ngành an toàn lao động, điện, kỹ thuật hoặc kỹ thuật hóa học để được đào tạo tốt cho vị trí nhân viên an toàn.

+ Không yêu cầu ngoại ngữ

+ Giới tính: Nam

+ Làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2-6

+ Có khả năng thảo luận, đàm phán và thuyết phục để tiến hành công việc.

+ Tinh thần đồng đội & tinh thần đồng đội trong công việc.

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Vacant: 21
 • Posted: 13/09/2022
 • Location: Binh Duong
 • Vacant: 3
 • Posted: 13/09/2022
 • Location: Binh Duong
 • Vacant: 1
 • Posted: 13/09/2022
 • Location: Binh Duong
 • Vacant: 1
 • Posted: 13/09/2022
 • Location: Binh Duong
 • Business Unit: Go-Pak Vietnam LTD
 • Vacant: 1
 • Posted: 02/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.