Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thanks for your interesting to SCG's career opportunities. By click to below button - "Accept" - you confirm your consent to let SCG's subsidiaries use your contributed informations in order to serve for SCG's recruitment purpose.
Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại nhà máy

- Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra

- Thường xuyên kiểm tra các công đoạn sản xuất tại nhà máy

- Nắm bắt các quy trình chất lượng sản xuất

- Đảm bảo và duy trì việc thực hiện các công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các công đoạn và thành phẩm xuất xưởng

- Tham gia xử lý các khiếu nại của khách hàng như là sửa hàng, điều tra nguyên nhân, giải pháp khắc phục…

- Lập phiếu và xử lý hàng lỗi

- Kiểm soát tính tuân thủ hệ thống chất lượng theo qui định công ty và các qui định của Phòng QTCL. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công

Job Requirement

- Trình độ: Trung cấp trở lên

- Chuyên ngành quản lý chất lượng hoặc các chuyên ngành liên quan

- Sử dụng tốt Microsoft office,

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Am hiểu về tiêu chuẩn chất lượng và quy trình sản xuất

- Ưu tiên ứng viên hiểu biết về bao bì

- Trung thực có trách nhiệm

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Business Unit: Bien Hoa Packaging JSC (SOVI)
 • Vacant: 3
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Dong Nai
 • Business Unit: Bien Hoa Packaging JSC (SOVI)
 • Vacant: 1
 • Posted: 23/09/2022
 • Location: Dong Nai
 • Business Unit: TPC VINA Plastic & Chemical Corp., LTD
 • Vacant: 2
 • Posted: 22/09/2022
 • Location: Dong Nai
 • Business Unit: SCG Chemicals
 • Vacant: 1
 • Posted: 01/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.