Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thanks for your interesting to SCG's career opportunities. By click to below button - "Accept" - you confirm your consent to let SCG's subsidiaries use your contributed informations in order to serve for SCG's recruitment purpose.
Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra an toàn nhà máy, báo cáo cấp trên khi phát hiện vấn đề không an toàn hay có sự cố nào xảy ra/ Inspect the safety condition in the factory, inform and report to supervisor or manager when unsafe issue or incident happened.
 • Huấn luyện an toàn cho công nhân viên mới, nhà thầu/ Training safety to new employees, contractors.
 • Thực hiện kiểm tra, cấp giấy phép làm việc và giám sát/ Check, issue work permit and supervise.
 • Thực hiện quản lý rác thải Nguy hại/ Manage Hazardous waste.
 • Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải/ Manage and operate the Waste water treatment system.
 • Chịu trách nhiệm cấp phát, theo dõi và đảm bảo mọi công nhân viên đeo PPE phù hợp theo yêu cầu/Responsible for the issue of PPE, monitor and ensure all employees wear proper PPE.
 • Đảm bảo các trang thiết bị và quy trình đáp ứng yêu cầu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động/Ensure the facilities and work procedures are satisfied with safety & environment regulations and health code by law.
 • Kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy/ Inspect Fire fighting equipment
 • Tổng hợp, thống kê và theo dõi các thẻ STOP card của các bộ phận/ Collect data, analyze and follow up STOP card of relevant departments.
 • Tổng hợp, thống kê và theo dõi việc triển khác các Suggestion và đề xuất cải thiện nếu có/ Collect data, analyze and follow up Suggestion and suggest any improvement if any.
 • Thực hiện các công việc được chỉ định liên quan khác/Perform other work related tasks as required as assigned.
 • Thực hiện tuân thủ các yêu cầu về An toàn, sức khỏe, môi trường và nội quy công ty cũng như tham gia các hoạt động liên quan/ Comply to OH&S and company regulations as well as involve activities related with.

Job Requirement

- Nam

- Tôt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Môi trường

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Biết tiếng anh là một lợi thế

- Giao tiếp tốt, ham học hỏi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.